Oferta dla przedsiębiorców

1/5

prawo spółek handlowych

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • przekształcanie, podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  • sporządzanie umów i statutów spółek
  • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego
  • reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym
Projekt i wykonanie: performer.pl | Mapa strony
Kancelaria  |   Dla przedsiębiorców   |   Klienci indywidualni  |   Współpraca  |   Kontakt