Oferta dla przedsiębiorców

4/5

prawo administracyjne i podatkowe

  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • odwołania od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  • sporz±dzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego.
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Projekt i wykonanie: performer.pl | Mapa strony
Kancelaria  |   Dla przedsiębiorców   |   Klienci indywidualni  |   Współpraca  |   Kontakt