Oferta dla klientów indywidualnych

4/6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Projekt i wykonanie: performer.pl | Mapa strony
Kancelaria  |   Dla przedsiębiorców   |   Klienci indywidualni  |   Współpraca  |   Kontakt